BELEEF HET KANAAL

HERINRICHTINGSPLAN

Herinrichtingsplan

‘De duurzame verbinding’
Kanaalzone Spankeren/Dieren

Image

Geografisch
De kanaalzone bij Spankeren/Dieren heeft potentie voor een herinrichtingsplan in het kader van ‘Beleef het Kanaal’. Op onderstaande kaart (figuur 2) is het projectgebied ingekaderd met een rode lijn.

Image

GOUD
1. Samenwerken – de inwoner aan het stuur
2. Meedoen – inwoners bepalen en mobiliseren zelf het deelnemersveld
3. Rolneming – de ambtenaar ondersteunt en/of adviseert
4. Besluitvorming – de inwoner bepaalt, raad of college toetsen op legitimiteit

De duurzame verbinding!

Stichting ‘Beleef het Kanaal’ heeft ertoe geleid dat ondernemers bij Spankeren/Dieren kansen zien in kanaalzone welke wordt toegelicht in de inleiding. Onder andere GWW-Ingenieurs en de Intrapec Groep zien veel potentie in het gebied. Er is in de zomer van 2017 een schetsontwerp, welke is opgesteld door GWW-Ingenieurs, gedeeld met gemeente Rheden, bewoners en ondernemers. Door de enthousiaste en positieve reacties vanuit zowel stichting ‘Beleef het Kanaal’, Provincie Gelderland, gemeente Rheden als het Waterschap Vallei en Veluwe heeft GWW-Ingenieurs initiatief genomen om het idee verder vorm te geven.

Er werkt momenteel een afstudeerstudent vanuit VHL (van hall Larenstein) university of applied scienes aan een nadere uitwerking voor ‘De duurzame verbinding’ bij Spankeren/Dieren. Om zoveel mogelijk kansen en ideeen te integreren speelt participatie binnen het proces een grote rol. Gemeente Rheden erkent voor de participatie verschillende keurmerken. Men tracht het project ‘De duurzamen verbinding’ te bestempelen met het Rhedense keurmerk goud.

Image

Figuur 1: Topografische kaart | Projectgebied | Dieren-Spankeren
Bron: GIS (Geografisch Informatie Systeem) | P.J.M. Keulen

Image

Figuur 2: Topografische kaart | Kanaalzone ‘Beleef het Kanaal’ | Dieren-Spankeren
Bron: GIS (Geografisch Informatie Systeem) | P.J.M. Keulen

Huidige situatie

Het gebied is gelegen tussen aan Kanaalweg en Van Rensselaerweg. Beide kanten zijn voorzien van bedrijventerrein en het betreff ende gebied vormt de entree voor Dieren/Spankeren. Op onderstaande afbeeldingen is de huidige situatie weergegeven. De foto’s zijn genomen in het voorjaar van 2017.

 

Graag wat meer reuring bij het Apeldoorns Kanaal

Er bestaat een goede kans dat komend najaar al de eerste editie van de Kanaaldagen wordt gehouden, een evenement dat om het Apeldoorns Kanaal heen is gebouwd. En met een beetje mazzel is dat alleen nog maar het begin, zegt Johan Kaspers, die samen met zijn collega Tessy Busio sturing geeft aan ‘Beleef het Apeldoorns Kanaal’, een project van de provincie, waterschap Vallei en Veluwe en zes Gelderse gemeenten.

Kaspers wil vooraf een ding helder hebben: met de wens om het Apeldoorns Kanaal opnieuw bevaarbaar te maken, heeft het project helemaal niets van doen. ,,Dat is een compleet andere discussie waar wij ons ook niet in mengen.”

‘Beleef het Apeldoorns Kanaal’ heeft als doel om voor meer reuring te zorgen rondom de waterweg, die loopt van Dieren naar Hattem. ,,En dat willen we doen door verschillende, kleinere initiatieven een (financieel) steuntje in de rug te geven”, zegt Kaspers. ,,Voor alle duidelijkheid: wij gaan zelf geen activiteiten ontplooien.

Onze rol is in deze faciliterend. Wij moedigen burgers en ondernemers aan om zelf de handschoen op te pakken. Waar nodig kunnen wij vervolgens ondersteuning bieden.”

Werkgroepen

Voortvloeiend uit een startbijeenkomst, zijn er meerdere werkgroepen in het leven geroepen. Die hebben alle verschillende aandachtsgebieden. Zo richt de ene werkgroep zich op het organiseren van nieuwe evenementen, terwijl de ander nadenkt over hoe het Apeldoorns Kanaal het beste kan worden onderhouden.

,,Het is op dit moment eigenlijk nog net te vroeg om iets zinnigs kunnen zeggen over wat er allemaal staat te gebeuren”, vertelt Kaspers. ,,Ik durf al wel te voorspellen dat de eerste nieuwe evenementen waarschijnlijk al dit najaar worden gehouden. Denk aan ‘Kanaaldagen’ en een ‘Kanaalexperience’. Maar daarover kan en wil ik nog niet teveel in detail treden. Die kip moeten we rustig laten broeden.” In mei presenteren de verschillende werkgroepen hun plannen. Dan wordt duidelijk wat er de komende maanden en jaren allemaal staat te gebeuren.

Vliegwiel-effect

‘Beleef het Apeldoorns Kanaal’ hoopt een vliegwiel-effect in gang te zetten. ,,Wij helpen met het in gang zetten van verschillende evenementen en activiteiten. Daarna ligt de bal bij burgers en ondernemers. Wij hopen dat zij hierdoor geïnspireerd raken door en zelf vervolgens ook weer nieuwe initiatieven ontplooien.” Een soort domino-effect dus.

De Stentor
Paul Hartman
24-03-17

Loungen op het strand langs het Apeldoorns Kanaal

Dieren - Een strandtent, een appelboomgaard met een sapmachine, een tuin waar je kunt wandelen, een survivalbaan, een plek waar je kunt bootcampen, een kiosk en misschien wel een kleine camping. En dat allemaal langs de randen van het Apeldoorns Kanaal tussen Dieren en Spankeren.

Als het aan Stichting Beleef het Kanaal ligt, moet het gebied dat de twee dorpen scheidt, weer gaan leven. Nu gebeurt er niets. Alhoewel, er wordt wel eens gekanood. ,,Maar dan houdt het wel op’’, zegt Ben Denekamp van de stichting. ,,Het kanaal is nu niet meer dan een bak water. Het heeft vooral een functie voor de waterhuishouding van de Veluwe omdat het water van de sprengen erin uitkomt.’’

Er kan zo veel meer, denkt de Dierenaar. ,,Daarom zijn we met een paar mensen om tafel gaan zitten en hebben we ideeën bedacht.’’ Hij wil benadrukken dat het nog geen plan is. De stichting wil nog met ondernemers en omwonenden aan tafel om de ideeën verder uit te werken tot een plan.

Maar die ideeën geven wel aan welke richting het op zou moeten met het Apeldoorns Kanaal in Dieren en Spankeren: een recreatiegebied waar het goed toeven is, waar je kunt sporten of even lekker een wandeling kunt maken.

,,We willen dat de bewoners van Dieren en Spankeren weer met hun gezicht naar het kanaal gaan staan in plaats van met hun rug. Het kanaal moet weer gaan leven.’’

Van 1868 tot en met 1961 werd het kanaal druk bevaren. ,,Ik kan mij nog herinneren dat er boten voeren over het kanaal’’, zegt Ben Denekamp. De bereikbaarheid over water zorgde ervoor dat er veel bedrijvigheid langs het kanaal zat. Niet alleen in Apeldoorn, waar bijvoorbeeld de Zwitsalfabriek zat, maar ook in Dieren en Spankeren. Langs het kanaal ontstond een bedrijventerrein met ondernemingen als Lepper, Hupkes houthandel, Albany en emailleerfabriek EDY.

Toen bedrijven andere vestigingseisen kregen en vertrokken, kwam de gemeente Rheden met woningbouwplannen langs het kanaal. De financiële crisis deed de koers veranderen, de woningbouwplannen verdwenen in de ijskast.

De Gelderlander
Suzanne Huibers
17-10-17

De onderstaande werkzaamheden vinden tot en met juni plaats.

1. Voorlopig ontwerp maart ‘18 - april ‘18
- Inventarisatie en analyse
- Krachtenveldanalyse
- Actief betrekken stakeholders
- Bijeenkomsten
- Integtraal en gedragen ontwerp

2. Beplantingsadvies april ‘18 - mei ’18
- Inventarisatie en analyse
- Aansluiten huidige groenstructuur Dieren
- Beplantingstypen
- Biodiversiteit
- Groenstructuurkaart

1. Voorlopig ontwerp maart ‘18 - april ‘18
- Inventarisatie en analyse
- Krachtenveldanalyse
- Actief betrekken stakeholders
- Bijeenkomsten
- Integtraal en gedragen ontwerp

1. Voorlopig ontwerp maart ‘18 - april ‘18
- Inventarisatie en analyse
- Krachtenveldanalyse
- Actief betrekken stakeholders
- Bijeenkomsten
- Integtraal en gedragen ontwerp

Sfeerbeelden
Image
Kansen

1. Bedrijven
- Groene en gezonde werkomgeving
- Aantrekkelijke locatie door activiteiten
- Triple Helix

2. Paviljoen
- Circulair gebouwd
- Wordt gerunt door mensen met een beperking
- Lokale ondernemers
- Lokale producten
- Toerisme
- Ontmoetingsplek
- Sociale cohesie

3. Kiosk
- Ontmoetingsplek
- Evenementen
- Circulair gebouwd

4, 5, 6 en 11 Sportvoorziening
- Buitensport
- Sportschool
- Gezonde werk- en leefomgeving
- Basisscholen
- Calisthenics
- Jong en oud
- Vitaal en minder vitaal

7. Participatie
- Vanaf begin stakeholders betrekken
- Draagvlak
- Sociale cohesie
- Verantwoordelijkheidsgevoel
- Bewoners, ondernemers en overheid
- Samen staan we sterker

8. Hondenspeelplaats
- Honden bezitters
- Ontmoetingsplek
- Trainingsveld

9. Fruitgaard/Voedselbos
- Lokaal fruit
- Vers sap persen
- Lokale ondernemers
- Biodiversiteit
- Imker
- Educatie
- Basisscholen

10. Strand
- Recreatie
- Toerisme
- Vergroten capaciteit
- Waterfiets/kano
- Evenementen
- Hittestress

11. Zie sportvoorziening

12. Zie Fruitgaard/Voedselbos

13. Mountainbiken
- Opstap voor mountainbiken/wandelen
- Ontlasten Posbank
- Aansluiting op Zeluwezoom en Dieren centrum
- Toerisme
- Goede verbinden Veluwezoom
- Parkeren faciliteren

WIJ WERKEN SAMEN MET

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

CONTACT GEGEVENS

Dorpsstraat 83, 8171 BN  Vaassen
Email:  
GSM: +31(0)6- 14255667

Volg ons op

 

Wettelijke mededelingen